Kurzy a cenník

  • Určené pre deti od 4 mesiacov do 3 rokov.
  • Celá metodika plávania je vypracovaná v 10 kurzoch.
  • Každý kurz pozostáva z 8 lekcií v bazéne, pričom každá lekcia trvá 30 minút.
  • Frekvencia plávania je 1 - 2 - krát v týždni od 8.00 do 10.00 hodiny ráno od pondelka do piatku.
  • Jeden kurz trvá priblížne 1 - 2 mesiace.
  • Kurzy sa praktizujú v 7 členných skupinách.
  • Pred začatím kurzu je povinné absolvovanie teoretickej lekcie o zásadácha a povinnostiach účastníkov.

    

Cena kurzu:  79,- eur

    

Možnosť zakúpenia darčekových poukážok.